Demokratifestivalen i Hovsjö

Datum: 25 maj 2019

Demokratifestivalen Hovsjö För Alla är en folkfest med underhållning för alla åldrar. Det är också en plattform där Södertäljebor kan möta lokala politiker och andra aktörer som arbetar i demokratins anda för samtal på lika villkor, i detta fall på grönområdena i ett försommar-Hovsjö! Vi tror att Demokratin blir levande när alla får komma till tals och bli lyssnade på. Vi tror också att vi bygger ett demokratiskt samhälle tillsammans.

Mer information

Uppdaterad: 19 april 2019