Demokratifestivalen i Hovsjö

Datum: 25 maj 2019

Demokratifestivalen Hovsjö För Alla är en folkfest med underhållning för alla åldrar. Det är också en plattform där Södertäljebor kan möta lokala politiker och andra aktörer som arbetar i demokratins anda för samtal på lika villkor, i detta fall på grönområdena i ett försommar-Hovsjö! Vi tror att Demokratin blir levande när alla får komma till tals och bli lyssnade på. Vi tror också att vi bygger ett demokratiskt samhälle tillsammans.

Mer info kommer

Mer information

Uppdaterad: 16 april 2019